فونت آزاد فارسی ایرانی دیما

با هماهنگی با طراح اصلی فونت سوگند ، فونت دیما سوگند منتشر شد. این فونت را می توانید از لینک زیر دانلود کنید
دانلود

Template Design:Dima Group